دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک

176
دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک

دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک

دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک

همواره در طول تاریخ، کشف رازهای بزرگ با چالش‌های بزرگ همراه بوده است. ما بیشتر پاسخهایمان را نسبت به اسرار این جهان یافته‌ایم؛ از علت افتادن سیب گرفته تا قرارگیری سیارات در مدار خورشید و همچنین آبی بودن رنگ آسمان. مکانیک کوانتوم و تئوری نسبیت اینشتین دیدگاه ما را نسبیت به جهان دگرگون کرد و فیزیک را دستخوش تغییرات بزرگی کرد.

دانستی های شگفت انگیز فیزیک

با مجله اینترنتی بیرکلیک همراه باشید تا با دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک آشنا شویم.

خورشيد مي‌توانست از موز ساخته شده باشد

دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک
دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک

خورشید بسیار پرحرارت است زیرا وزن چند میلیارد میلیارد میلیارد تنی آن گرانش عظیمی به وجود می آورد که در نتیجه هسته ی ستاره را تحت فشاری غیرقابل تصوری گذاشته و در نتیجه فشار بالاحرارت فوق العاده تولید می کند. در صورتی که به جای گاز هیدروژن از میلیاردها میلیارد میلیارد تن موز استفاده می شد نیز همان میزان فشار و در نتیجه همان مقدار حرارت در خورشید به وجود می آمد. با این حال با افزایش حرارت، اتم ها با بخش های مختلف ساختار ستاره ای برخورد کرده و انرژی اتمی را به وجود می آورند که در اینجا تفاوت میان حضور هیدروژن و موز در ساختار خورشید آشکار خواهد شد.

تمام ماده ای که نسل بشر را به وجود آورده، در یک حبه قند جا می گیرد!

دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک
دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک

در اتم ها، ۹۹٫۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ درصد فضا، خالی است و به همین دلیل در صورتی که تمامی اتم ها را به گونه ای به هم بفشاریم که فضای خالی میان آنها از بین برود، یک قاشق چایخوری یا حجمی برابر یک حبه قند از این ماده حدود پنج میلیارد تن وزن خواهد داشت: وزنی ۱۰ برابر مجموع وزن تمامی انسان هایی که در حال حاضر در جهان حضور دارند. این در واقع همان پدیده یی است که در ستاره های نوترونی رخ می دهد و وزن آنها را تا حد غیرقابل باوری افزایش می دهد.

آینده می تواند گذشته را تغییر دهد

دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک
دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک

شگفتي جهان کوانتوم به اثبات رسيده است، آزمايش دو جداره که نور را در دو حالت موج و ذره به اثبات مي‌رساند به‌اندازه کافي عجيب و غير قابل تصور هست. به خصوص زماني که اعلام شود مشاهده نور مي‌تواند آن را از موج به ذره و يا برعکس تبديل کند. اما پديده‌هاي عجيب‌تر اين جهان پس از آزمايش جان ويلر فيزيکدان در سال ۱۹۷۸ خود را نمايان کرد. آزمايش وي نشان داد مشاهده يک ذره در حال مي‌تواند سرنوشت ذره مشابه ديگري در گذشته را متحول سازد.

طبق آزمايش دو جداره در صورتي که هر يک از پرتوهاي نوري خارج شده از يکي از شکاف‌هاي صفحه آزمايش را مشاهده کنيد، در واقع پرتو را مجبور کرده ايد خصوصيات ذره‌اي به خود بگيرد و اگر به هدف برخورد پرتو چشم بدوزيد خصوصيت موج گونه به پرتو نور بخشيده ايد. اما در صورتي که پس از عبور پرتو نور از شکاف به مسيري که از آن ناشي شده است چشم بدوزيد آنگاه است که پرتو نور مي‌تواند در هر دوحالت شکل بگيرد. به بياني ديگر زمان حال بر گذشته پرتو نوري تاثير گذاشته است. اين آزمايش در آزمايشگاه تنها چند صد هزارم ثانيه به طول مي‌انجامد اما در مشاهده نورهاي ناشي از ستاره‌هاي دوردست نيز صدق مي‌کند. در واقع مشاهده اکنون ستاره‌هاي دوردست مي‌تواند گذشته چند هزار يا ميليون ساله آنها را تغيير دهد.

هرچه سریع تر حرکت کنید سنگین تر می شوید

دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک
دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک

در صورتی که بسیار سریع بدوید به صورت لحظه ای و نه دائم، سنگین وزن خواهید شد. سرعت نور مرز سرعت در جهان است، در این صورت زمانی که جسمی با سرعتی نزدیک به نور در حرکت است و شما به آن نیرویی وارد کنید، به سرعت آن نخواهید افزود بلکه تنها به آن انرژی اضافی وارد کرده اید که این انرژی باید در جایی قرار بگیرد. بهترین مکان برای قرارگیری این انرژی جرم جسم است. براساس قانون نسبیت جرم و انرژی با یکدیگر برابرند پس هر چه انرژی وارد شده بیشتر باشد، جرم افزایش پیدا خواهد کرد. البته این افزایش وزن در انسان قابل چشم پوشی بوده و در عین حال غیرقابل انکار است.

نور همیشه بسیار سریع حرکت نمی کند!

دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک
دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک

سرعت نور در خلا ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه است با این حال نور همیشه در خلا حرکت نمی کند. برای مثال نور در آب با سرعتی یک سوم سرعت گفته شده حرکت می کند. در واکنش های اتمی برخی از ذرات به سرعت های بسیار بالایی دست پیدا می کنند که بخشی از سرعت نور است و در صورتی که از میان رابطی که سرعت نور را خواهد کاست عبور کنند، در واقع می توانند سریع تر از نور حرکت کنند.

چنین پدیده ای درخششی آبی رنگ از خود به وجود می آورد که به «تابش چرنکوف» شهرت دارد و با بمب های صوتی قابل مقایسه است. کمترین سرعتی که تاکنون برای نور به ثبت رسیده است ۱۷ متر بر ثانیه بوده که به واسطه عبور از میان روبیدیوم منجمد با حرارتی برابر صفر مطلق ایجاد شده است. این ماده در این حرارت در حالتی به نام چگالش بوز- اینشتین قرار دارد .

سوالات بی پاسخ دنیای فیزیک

در زیر به برخی از راز های حل نشده علم فیزیک اشاره می‌کنیم که دانشمندان از پرداختن به آنها طفره رفته‌اند.

آیا جهان‌های موازی وجود دارند؟

دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک
دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک

دنیای موازی مانند شعبه‌ای از دنیای ما عمل می‌کند و این دو دنیا ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. امکان دارد جنگ‌ها در هر یک از این دنیاها نتایج متفاوتی در برداشته باشد یا حیواناتی که در دنیای ما منقرض شده‌اند، در دنیای دیگر رشد و تغییر کرده و به حیات خود ادامه می‌دهند. حتی این امکان نیز وجود دارد که در دنیای دیگر، نسل انسان‌ها به طور کامل منقرض شده باشند. اطلاعات اختر فیزیک‌شناسان نشان می‌دهد که فضا-زمان ممکن است مسطح باشد به جای آن که منحنی باشد و این یعنی در تمام جهات فضا-زمان تا بی‌نهایت ادامه خواهد داشت.

اگر چنین باشد پس منطقه‌ای که ما می‌توانیم ببینیم و فکر می‌کنیم جهان هستی باشد فقط قسمتی در بی‌نهایت است، اما همزمان فیزیک کوانتوم به ما می‌گوید فقط تعداد محدودی از تنظیمات ذرات (۱۰^۱۰^۲۲) در هر تکه‌ی کیهانی می‌تواند وجود داشته باشد و با این تعداد محدود در تکه‌های نامحدود از جهان، ذرات مجبورند تنظیمات خود را بارها و بارها تا بی‌نهایت تکرار کنند. این به معنای داشتن بی نهایت جهان موازی است؛ جهان‌هایی دقیقا مانند ما، همینطور جهان‌هایی تنها با یک تفاوت از جهان ما، جهان‌هایی با دو تفاوت و … آیا این منطق اشتباهی دارد یا نتیجه عجیب آن درست است؟ و اگر درست است آیا ما بالاخره می‌توانیم حضور جهان‌های موازی را آشکار کنیم؟

آیا در بی‌نظمی، نظمی هم وجود دارد؟

دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک
دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک

فیزیکدانان نمی‌توانند دسته معادلاتی را که رفتار سیالات؛ از آب تا هوا و دیگر مایعات و گازها، را توصیف می‌کند، دقیقا حل کنند. در واقع معلوم نیست که آیا راه حلی عمومی‌برای معادلات ناویه استوکس (مدل ریاضی حاکم بر حرکات، جریانات، و دینامیک سیالات) وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد آیا تمام سیالات را توصیف می‌کند یا نقاط ناشناخته یا تکینگی (Singularity) دارد؟ به عنوان یک پیامد، طبیعت بی‌نظمی کاملا شناخته شده نیست. فیزیکدانان و ریاضیدانان می‌پرسد آیا رفتار هوا به سختی قابل پیش بینی است یا کاملا غیر قابل پیش بینی است؟ آیا آشفتگی از توصیفات ریاضی سبقت می‌گیرد و یا وقتی با ریاضی درست با آن کار کنیم قابل فهم است؟

طول عمر کیهان

دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک
دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک

این رمز و راز، پایان کیهان، ممکن است تا شب به یاد شما نماند، اما قطعاً در آینده‌ی دور باعث نگرانی درباره‌ی زنده ماندن می‌شود. پیش‌بینی شده است این رویداد حماسی در حدود ۱۰ میلیارد سال دیگر رخ دهد. دو نظریه‌ی مخالف هم، بیگ کرانچ (Big Crunch) و شکافتگی بزرگ (Big Rip) می‌باشد بیگ کرانچ، اثر مقابل بیگ بنگ است – در واقع همه‌ی اجزای ماده در جهان از شتابی که نسبت به هم دور می‌شوند، متوقف شده و در عوض شروع به شتاب گرفتن به سمت یکدیگر خواهند کرد. ممکن است یک تصادم هیجانی همه مواد در این جهان را پدید آورد.

دانستنی های عجیب و شگفت انگیز دنیای فیزیک نوشته شده در تاریخ : توسط کاربر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 12 =

بررسی

فیزیکدان مشهور استیون هاوکینگ درگذشت

فیزیکدان مشهور استیون هاوکینگ درگذشت فیزیکدان مشهور استیون هاوکینگ درگذشت : استیون هاوکینگ…